Neįgaliesiems
   

          ANTAKALNIO KLINIKOS POLIKLINIKA.  Adresas: Antakalnio g. 124, Vilnius 

REGISTRATŪRA                (8 5) 234 6154

 

                                                                        BENDRI POLIKLINIKOS PADALINIAI

PACIENTŲ ĮSKAITOS KABINETAS 

Vyriausioji inspektorė pacientų įskaitai

Vyresnioji inspektorė pacientų įskaitai

Margarita Jankovskytė

Galina Zagidulina

(8 5) 274 3888

m.jankovskytė@vual.lt

g.zagidulina@vual.lt

Vyresnioji slaugos administratorė

Diana Mickevičienė

(8 5) 274 3829

d.mickeviciene@vual.lt

                                             PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

VIDAUS LIGŲ SKYRIUS 

Vidaus ligų skyriaus vedėjas

dr. Andrius Bleizgys

 (8 5) 274 3896

a.bleizgys@vual.lt

Vidaus ligų gydytojai

dr. Andrius Bleizgys

Anatolijus Zimanas

Mira Ceikinskytė

Beata Kažurienė

Janina Markunienė

Alvyra Stasė Petkelienė

Aleksandra Paradauskaitė

Dargiris Beresnevičius

Indrė Juzėnaitė-Karneckienė

(8 5) 274 3896

(8 5) 274 3826

(8 5) 274 3821

(8 5) 274 3816

(8 5) 274 3860

(8 5) 274 3821

(8 5) 274 3835

(8 5) 274 3823

(8 5) 274 3834

a.bleizgys@vual.lt

a.zimanas@vual.lt

m.ceikinskyte@vual.lt

b.kazuriene@vual.lt

j.markuniene@vual.lt

a.petkeliene@vual.lt

a.paradauskaite@vual.lt

s.latvys@vual.lt

i.juzenaite-karneckiene@vual.lt

AKUŠERIJOS - GINEKOLOGIJOS KABINETAS 

Gydytojai akušeriai-ginekologai

Ilona Manuela Dvarionienė

Laura Bražėnienė

(8 5) 274 3813

 

CHIRURGIJOS KABINETAS

Gydytojai chirurgai

Vytas Duoba

Eugenijus Boreika

Valerjan Asejev

(8 5) 274 3837

 

ODONTOLOGIJOS SKYRIUS 

Skyriaus vedėja

Rasa Bleifertienė

(8 5) 274 3844

 

Gydytojos odontologės

Asta Subačiūtė

Vaiva Radavičiūtė

Ugnė Letkauskienė

Jurgita Vaičaitytė

(8 5) 274 3845

 

                                             PIRMINĖ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

Gydytojas psichiatras

Vytautas Vitkauskas

(8 5) 274 3839

 

                                             KONSULTACIJŲ TARNYBA

VIDAUS LIGŲ KABINETAS 

Vidaus ligų gydytoja

Aleksandra Paradauskaitė

(8 5) 274 3835

 

KARDIOLOGIJOS KABINETAS

Gydytoja kardiologė

Aleftina Žvingilienė

(8 5) 274 3816

 

NEFROLOGIJOS KABINETAS

Gydytoja nefrologė

Janina Gražina Baležantienė

Angelina Stravinskienė

(8 5) 274 3818

 

NERVŲ LIGŲ KABINETAS

Gydytojos neurologės

Audra Januškevičiūtė

(8 5) 274 3895

 
 

Rasa Krasauskaitė

(8 5) 274 3836

 
       

DERMATOLOGIJOS KABINETAS

Gydytoja dermatologė

Aldona Ruškienė

(8 5) 274 3852

 
 

dr. Jūratė Garbaravičienė

   

ENDOKRINOLOGIJOS KABINETAS

Gydytojos endokrinologės

Rūta Kriščiūnaitė

(8 5) 274 3810

 
 

Lina Stančiuvienė

   

OFTALMOLOGIJOS KABINETAS 

Gydytojos oftalmologės

Elena Mieželaitienė

dr. Gražina Marė Petkūnienė

(8 5) 274 3815

 
       

OTOLARINGOLOGIJOS KABINETAS 

Gydytojos otorinolaringologės

Stasė Štrimaitienė

Žibutė  Adelė Čekatauskienė

(8 5) 274 3817

 
       

UROLOGIJOS KABINETAS

Gydytojas urologas

Vitalij Varygin

(8 5) 274 3804

 

ODONTOLOGIJOS CHIRURGIJOS KABINETAS 

Gydytojas odontologas-burnos chirurgas

Šarūnas Žukauskas

   

                                             ALERGOLOGIJOS CENTRAS 

REGISTRATŪRA   (8 5) 274 3811  

Vedėja

Rūta Tamošiūnienė

(8 5) 274 3843

 

Gydytojai alergologai – klinikiniai imunologai

V. M. Survilienė

N. Vaičiulionienė

A. Budėnienė

R. Tamošiūnienė

A. Kozlovska

M. Kuprienė

A. Astrauskaitė

T. Slomskis

   

                                             AVIACIJOS MEDICINOS CENTRAS IR SKUBIŲ KONSULTACIJŲ KABINETAS

Vedėja

Laima Bužinskienė

(8 5) 274 3842

 

                                             DANTŲ PROTEZAVIMO SKYRIUS

Skyriaus vedėjas

Artūras Laurišas

(8 5) 274 3846

 

Odontologai ortopedai

Mėnulė Muldarytė

Ugnė Letkauskienė

(8 5) 2743847

 

Vyresnysis dantų technikas

Vladislavas Milevičius

(8 5) 274 3848