Neįgaliesiems

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė su Antakalnio filialu

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

2016 metai

2017 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

II ketv. (darbuotojui)

Administracija

2.446

8

2385

Gydytojai

1.069

375

1109

Slaugos personalas

730

572

776

Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

626

263

645

Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

483

447

513