Neįgaliesiems

Dienos informacija

Mielieji,

Dėkojame, kad atsiliepėte į mūsų prašymą ir įvairias būdais prisidėjote prie Kalėdinės šventės projekto „Parama vaikams per atstumą“ globojamiems vaikams.

Džiaugiamės, jog visų Jūsų dėka antrąją Kalėdų dieną Panevėžio K. Paltaroko gimnazijoje įvyko džiugus renginys. Daugiau kaip 140 vaikų ir paauglių, lydimi tėvų, vėl galėjo susitikti, pajusti šventinę dvasią, pamatyti Fokoliarų Judėjimo jaunimo pastatytą linksmą spektaklį, pasivaišinti saldumynais ir gauti dovanų.

Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam. Linkime gerų, palaimingų 2017 metų Jums, Jūsų šeimoms, draugams ir kolegoms.

Pagarbiai

Šventės organizatorių vardu

Projekto „Parama vaikams per atstumą“ koordinatorė Lietuvoje

Laima Dumčiuvienė 

 

   

Renovuoto Invazinės radiologijos ir endoprotezavimo skyriaus su naujuoju angiografu atidarymas, 2016 11 30. 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

 

 

 

Rugsėjo 14 d. Vilniaus miesto klinikinės ligoninės vidiniame kieme jau 7-ąjį kartą vyko tradicinė rudens šventė „Rudens pagardų receptai“. Šventę filmavo TV 3 Žinių komanda. Siužetas buvo rodomas rugsėjo 20 d. TV 3 Žiniose 19.30 val.

Kviečiame pasižiūrėti TV 3 Žinių įrašą:  siužetas rodomas 25-oje minutėje.

Save

Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje buvo įgyvendinamas socialinis meno projektas „Menas žmogaus gerovei“, kurio metu 36 ligoninės darbuotojai dalyvavo kūrybinėse tapybos ant šilko dirbtuvėse. Du mėnesius menininkė Austė Jurgelionytė-Varnė su projekto dalyviais dalinosi piešimo patirtimis, mokė įvairių meninės tapybos ant šilko technikų. Buvo tapomos šilko skarutės, šalikai sau ar artimiesiems, taip pat paveikslai.

Sukurtų darbų parodą šiuo metu galite pamatyti ligoninės Administracijos koridoriuje.

„Socialiniai meno projektai“ tęsia savo veiklą ir kviečia susipažinti su 2015 m. veiklos ataskaita. 

 

Remiantis

LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1143 V (nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m. gegužės 1 d.) skyriaus 19 str.,

RŪKYTI (VARTOTI TABAKO GAMINIUS)

LIGONINĖS PATALPOJE IR JOS TERITORIJOJE DRAUDŽIAMA

 

V skyrius. ATSAKOMYBĖS UŽ TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS TAIKYMO TVARKA

19 straipsnis. Tabako gaminių vartojimo ribojimas.
1. 1. Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama: visose švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;

20 straipsnis. Administracinės atsakomybės už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus taikymo tvarka.

1.1. Piliečius ir pareigūnus administracinėn atsakomybėn už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka traukia ir administracines nuobaudas skiria valstybės įgaliotų institucijų pareigūnai.

1.2. Piliečių ir pareigūnų patraukimas administracinėn atsakomybėn neatleidžia jų nuo prievolės atlyginti Tabako kontrolės įstatymo pažeidimais padarytą žalą sveikatai.

  • Rūkymas – labiausiai paplitusi priklausomybės liga.
  • Rūkymas – tai psichikos ir elgesio sutrikimas vartojant tabaką (pagal Tarptautinę ligų klasifikaciją).
  • Priklausomybė nikotinui sukelia daugiau sveikatos problemų ir ankstyvų mirčių negu visos kitos narkotinės medžiagos  kartu paėmus. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TABAKO KONTROLĖS
ĮSTATYMAS

1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1143, Vilnius

Nr. X-390, 2005-11-15,

Žin., 2005, Nr. 142-5105 (2005-12-03)